Poradniki i Porady ZGORA

Coaching w biznesie – jak to powinno wyglądać?

Pojęcie Coachingu określa obszerną problematykę powiązaną z procesem umożliwiającym rozkwit osobowości osoby uczestniczącej w procesie coachingowym.

kobieta coachCoaching przy pomocy swoich określonych metod i narzędzi pozwala osiągnąć ustanowione cele zarówno dla Coacha jak i klienta coachingu. Coaching powinien być wydajny oraz nie przymusowy. Coach bywa wyłączną osobą pomagającą w odkryciu właściwej drogi życiowej dla swojego klienta.

Wykorzystując swoje doświadczenia życiowe, techniki, środki łatwiej jest Couchowi sprecyzować pole postępowania na użytek interesanta coachingu. Coach to nie szkoleniowiec, a coaching nie jest kursem.

Od Coacha nie żąda się zaświadczeń, dyplomów uprawniających do wykonywania tego zawodu. Klient sam decyduje, czy chce pracować z dyplomowanym Coachem, czy też nie.

Nadrzędną zasadą Coachingu jest zero krytyki w stosunku do działania innych Coachów. W procesie coachingowym najważniejszy jest klient. Coach powinien być spostrzegawczym obserwatorem i dostrzegać szczegóły, których inni nie spostrzegają.

Najważniejsze elementy wyróżniające Coaching od pozostałych form wspomagania rozwoju interpersonalnego to:

 • Konsulting – opiniodawca dostarcza wiedzę w konkretnej dziedzinie, a sesje coachingowe to nie doradzanie.
 • Doradztwo – typowy doradca zazwyczaj radzi, czyli wymienia gotowe wyniki, a Coach rozmawia z interesantem w taki sposób, aby to on sam odkrył co pragnie robić w życiu.
 • Szkolenie – coach nie jest trenerem w określonej sferze, a zwykłe treningi i szkolenia odnoszą się zazwyczaj do określonej problematyki.
 • Terapia – coaching jest narzędziem zwróconym w przyszłość, a nie na przeszłość. Nastawiony jest na cele, a nie na szukanie przyczyn towarzyszących w opisanych stanach emocjonalnych.
 • Mentoring – opiekun wdraża pracobiorcę, aby zyskał on niezależność w konkretnej dziedzinie, a Coach ma być oparciem dla interesanta.

Obecnie wiemy o odmiennych rodzajach Coachingu. Proces coachingowy rozróżnia:

 • Coaching kariery – dotyczy kariera,
 • Coaching życiowy – związany z życiem osobnych ludzi,
 • Coaching dla pracowników dyrekcji – skierowany dla ważnych ludzi w firmie,
 • Coaching biznesowy – w obszarze firmy,
 • Coaching przywództwa – rozwój cech przywódczych.

Komentarze i opinie do poradnika "Coaching w biznesie – jak to powinno wyglądać?" »»

Zostaw komentarz lub opinię »»


Relatywne poradniki:

 1. Jak przekazywać wiedzę w przedsiębiorstwie? – Coaching, Mentoring
 2. Pierwsze kroki w biznesie internetowym – porady
 3. Adwords – poradnik
 4. Jak powinna wyglądać dobrze zaprojektowana strona internetowa?
 5. Jak wybrać agencję PR i jaką zawrzeć z nią umowę?