Poradniki i Porady ZGORA

Jak zrobić kurs na ratownika WOPR

bojka ratownikaWodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe co roku, podczas wakacji letnich organizuje rejsy żeglarskie, na których młodzież może zdobyć młodszego ratownika WOPR. Jakie obowiązki ma taki ratownik WOPR?

Podstawowym obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas kontaktu z wodą dla osób pływających. Ratownik WOPR może pracować zarówno na basenie, na obozach czy może też wyjeżdżać z młodzieżą na rejsy żeglarskie. Najpierw jednak trzeba zdobyć tytuł młodszego ratownika. Można połączyć przyjemne z pożytecznym i wypłynąć na rejs swojego życia, a poprzez naukę i zdanie odpowiedniego egzaminu, do domu wrócić z tytułem młodszego ratownika WOPR. Warunkiem przystąpienia do takiego obozu jest:

  • ukończone 14 lat
  • umiejętność pływania wpław, nie tylko potwierdzona słownie, ale też pisemnie przez rodziców oraz ważna karta pływacka.

obóz dla ratowników

Zanim jednak będziemy mogli na taki obóz wyjechać, musimy zaliczyć wstępny egzamin, na którym wykażemy się umiejętnością pływania. W tym celu musimy zaliczyć dystans 50 metrów sposobem dowolnym, ale w czasie nie dłuższym niż 45 sekund, także przepłynąć pod wodą minimum 15 metrów, a także na dystansie 25 metrów przepłynąć na grzbiecie z pracą nóg do żabki. Dopiero po takim egzaminie, możemy wziąć udział w rejsie i zdać egzamin na młodszego ratownika WOPR, co otwiera już drogę do następnego etapu czyli przystąpienie do egzaminu na ratownika WOPR.

Najmłodsi kursanci muszą jednak jeszcze parę lat odczekać, ponieważ na ratownika WOPR mogą zdawać egzamin tylko te osoby, które ukończyły 16 lat.

Komentarze i opinie na forum do poradnika "Jak zrobić kurs na ratownika WOPR" »»

Zostaw komentarz lub opinię na forum »»


Relatywne poradniki: