Budujesz? Potrzebujesz mapy do celów projektowych.

Podstawą realizacji jakiejkolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę jest mapa do celów projektowych. Jakość tej mapy w dużej mierze wpływa na prawidłowy przebieg procesu projektowego.

dziura na fundamenty

Podstawą opracowania map do celów projektowych są przepisy rozporządzenia MGPiB z dn. 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Mapa do celów projektowych sporządzona przez geodetą uprawnionego jest dokumentacją geodezyjną niezbędną do wykonania projektu budowlanego. Mapa ta obejmuje teren inwestycji oraz obszar otaczający w pasie co najmniej 30m.

mapa projektowaMapa do celów projektowych jest aktualizacją mapy zasadniczej prowadzonej przez Starostę. Na podstawie przepisów ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne mapa zasadnicza zawiera informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu. Elementy te powinny być również treścią m.d.c.p. Mapa do celów projektowych jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę i jest dołączana do projektu architektoniczn-budowlanego. Mapa ta ograniczona jest czasowo.

Obecnie wielu geodetów oprócz mapy papierowej w kilku egzemplarzach, udostępnia swoim klientom również mapę w postaci numerycznej. Jest to dużym ułatwieniem podczas tworzenia projektu inwestycji. Ważne jest aby mapa wykonana była rzetelnie, a jej treść zgodna z sytuacją w terenie.

Autor: Geo LibedKomentarze i opinie na forum do poradnika: “Budujesz? Potrzebujesz mapy do celów projektowych.”

1 Komentarz lub opinia na forum
  • Błażej

    Witam.
    Należy nadmienić również, iż w żadnym przepisie ważność mapy do celów projektowych nie jest uwzględniona. Mapa powinna być aktualna do momentu zajścia zmian na danym obszarze. Jednak często można spotkać się ze „zjawiskiem” zakwestionowania mapy do celów projektowych po upływie pół roku albo nawet po krótszym okresie. Dlatego warto działać szybko i sprawnie by nie narazić się na ponowne koszty geodety.
    Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Działy

Tagi

Nowe

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności