Coaching w biznesie – jak to powinno wyglądać?

Pojęcie Coachingu określa obszerną problematykę powiązaną z procesem umożliwiającym rozkwit osobowości osoby uczestniczącej w procesie coachingowym.

kobieta coachCoaching przy pomocy swoich określonych metod i narzędzi pozwala osiągnąć ustanowione cele zarówno dla Coacha jak i klienta coachingu. Coaching powinien być wydajny oraz nie przymusowy. Coach bywa wyłączną osobą pomagającą w odkryciu właściwej drogi życiowej dla swojego klienta.

Wykorzystując swoje doświadczenia życiowe, techniki, środki łatwiej jest Couchowi sprecyzować pole postępowania na użytek interesanta coachingu. Coach to nie szkoleniowiec, a coaching nie jest kursem.

Od Coacha nie żąda się zaświadczeń, dyplomów uprawniających do wykonywania tego zawodu. Klient sam decyduje, czy chce pracować z dyplomowanym Coachem, czy też nie.

Nadrzędną zasadą Coachingu jest zero krytyki w stosunku do działania innych Coachów. W procesie coachingowym najważniejszy jest klient. Coach powinien być spostrzegawczym obserwatorem i dostrzegać szczegóły, których inni nie spostrzegają.

Najważniejsze elementy wyróżniające Coaching od pozostałych form wspomagania rozwoju interpersonalnego to:

  • Konsulting – opiniodawca dostarcza wiedzę w konkretnej dziedzinie, a sesje coachingowe to nie doradzanie.
  • Doradztwo – typowy doradca zazwyczaj radzi, czyli wymienia gotowe wyniki, a Coach rozmawia z interesantem w taki sposób, aby to on sam odkrył co pragnie robić w życiu.
  • Szkolenie – coach nie jest trenerem w określonej sferze, a zwykłe treningi i szkolenia odnoszą się zazwyczaj do określonej problematyki.
  • Terapia – coaching jest narzędziem zwróconym w przyszłość, a nie na przeszłość. Nastawiony jest na cele, a nie na szukanie przyczyn towarzyszących w opisanych stanach emocjonalnych.
  • Mentoring – opiekun wdraża pracobiorcę, aby zyskał on niezależność w konkretnej dziedzinie, a Coach ma być oparciem dla interesanta.

Obecnie wiemy o odmiennych rodzajach Coachingu. Proces coachingowy rozróżnia:

  • Coaching kariery – dotyczy kariera,
  • Coaching życiowy – związany z życiem osobnych ludzi,
  • Coaching dla pracowników dyrekcji – skierowany dla ważnych ludzi w firmie,
  • Coaching biznesowy – w obszarze firmy,
  • Coaching przywództwa – rozwój cech przywódczych.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Działy

Tagi

Nowe

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności