II filar – wybór, zmiana – emerytura z II filaru

Otwarty Fundusz Emerytalny jest jednym z trzech filarów emerytalnych. Wybór OFE jest obowiązkowy. Do drugiego filaru musi przystąpić każda osoba, która podlega ubezpieczeniom społecznym. Obowiązkiem tym nie są objęci studenci lub osoby uczące się, które pracują na umowę zlecenie i nie ukończyły 26 roku życia. Obecnie w Polsce działa 14 OFE.

ZusKażdy może wybrać dobrowolnie, do którego funduszu chce odprowadzać składki. ma obowiązek zrobić to w ciągu tygodnia od podjęcia pierwszej pracy. Osoby, które nie zrobią tego są losowo przydzielane do wybranych funduszy. Do wybranego ofe co miesiąc przesyłane są składki, następnie alokowane i inwestowane zgodnie z przyjętą przez dany fundusz polityką inwestowania.

W dowolnym momencie można dokonać zmiany funduszu emerytalnego i przetransferować zgromadzone pieniądze do innego ofe. Z tym, że przez 2 lata od wyboru ofe taka zmiana jest płatna. W momencie osiągnięcia wieku emerytalnego z drugiego filaru jest obliczana dożywotnia emerytura kapitałowa, która zależy od ilości zgromadzonych środków oraz średniej długości życia, dla osób danej płci w określonym wieku. Średnią długość życia oblicza co roku GUS. Zaś wielkość zgromadzonych środków w II filarze zależy od zarobków podczas okresu aktywności zawodowej oraz wyników inwestycyjnych naszego ofe.

W przypadku śmierci przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki z ofe podlegają dziedziczeniu przez osoby uposażone lub osoby, które dziedziczą zgodnie z prawem spadkowym.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Działy

Tagi

Nowe

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności