Jak zmusić gminę do wypłaty odszkodowania za zmianę planu miejscowego

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania może nieść za sobą wiele niekorzystnych konsekwencji. Może ona spowodować zablokowanie inwestycji na kupionej przez nas działce, uniemożliwić całkowicie korzystanie z nabytej nieruchomości oraz znacznie obniżyć wartość naszej działki.

dochodzenie odszkodowania od gminyPrzykładem może być ustalenie lokalizacji oczyszczalni ścieków w najbliższej okolicy, zaplanowanie ruchliwej drogi lub umożliwienie prowadzenia uciążliwej działalności gospodarczej przez sąsiada. Co zrobić w takiej sytuacji, jakie kroki podjąć, żeby konsekwencje te były dla nas jak najmniejsze?

Na szczęście w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewidziano narzędzia do uzyskania rekompensaty za wprowadzone zmiany. W razie uniemożliwienia lub ograniczenia korzystania z działki właściciel może żądać odszkodowania lub wykupu części lub całej nieruchomości.

Żądanie odszkodowania ogranicza się do strat poniesionych w związku ze zmianą, nie obejmuje utraconych korzyści. Możemy dochodzić zwrotu kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem inwestycji takich jak koszt projektu, przyłączy.

Odszkodowanie nie może jednak obejmować np. potencjalnych zysków jakie właściciel uzyskiwałby z wynajmu lokalu, który zamierzał budować w tym miejscu. Jeśli na skutek zmiany planu zagospodarowania nasza działka utraci na wartości jest to również przesłanka do żądania odszkodowania.

Wysokość odszkodowania powinna odpowiadać różnicy pomiędzy wartością nieruchomości sprzed daty wejścia zmiany planu a ceną zbycia. Jeśli gmina nie zgadza się na wypłatę odszkodowania lub wykup działki swoich praw możemy dochodzić przed sądem, który będzie musiał w dochodzeniu określić wysokość poniesionej szkody i ustali czy istnieje związek przyczynowo skutkowy między uchwalonym planem z poniesioną szkodą.

Niezbędne będzie skorzystanie z pomocy prawnej kancelarii adwokackiej oraz powołanie rzeczoznawcy majątkowego. Co należy zrobić w takiej sytuacji. Najpierw należy wezwać gminę do odkupienia całości lub części działki.

Należy pamiętać, że okres przedawnienia w tym wypadku wynosi 10 lat od daty uchwalenia zmiany planu zagospodarowania. W razie braku odpowiedzi lub zadowalającej propozycji ze strony gminy trzeba znieść pozew do sądu o przymusowy wykup. Opłata od pozwu wynosi 5% wartości nieruchomości, która ma być odkupiona przez gminę.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zobacz też:

Działy

Tagi

Nowe

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności