Ile kosztuje sprawa rozwodowa?

Występując do sądu z pozwem o rozwód lub o spearację, trzeba się liczyć z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. Podstawową i obowiązkową opłatą jest koszt wpisu sądowego. Jeśli wystąpi konieczność apelacji również wiąże się to z koniecznością wniesienia opłaty. Nie są to jedyne koszty obciążające rozstających się małżonków. Dochodzą do tego koszty sądowe za zasądzenie alimentów i podział majątku oraz wynagrodzenie adwokata czy radcy prawnego.

Wpis sądowy – od pozwu obowiązuje jednakowa opłata sądowa stała 600 zł. Jeśli wystąpi konieczność wniesienia apelacji od niesatysfakcjonującego wyroku trzeba będzie również wnieść taką opłatę.

Alimenty i podział majątku – w razie zasądzenia alimentów od jednego z małżonków w wyroku orzekającym rozwód albo separację małżonek obciążony alimentami na rzecz byłej żony czy męża musi dodatkowo wnieść opłatę w wysokości 5% przyznanej kwoty. Alimenty na dzieci nie powodują żadnych opłat. Jeśli sąd ma przeprowadzić w postępowaniu podział majątku małżonków trzeba będzie wnieść opłatę za wniosek o ten podział w wysokości 1000 zł, ale jeśli wniosek zawiera zgodny projekt podziału majątku opłata wyniesie tylko 300 zł.

Wynagrodzenie prawnika – wysokość wynagrodzenia adwokata czy radcy prawnego ustalana jest bezpośrednio pomiędzy prawnikiem i klientem i zależy od przewidywanego zakresu i nakładu pracy w danej instancji.

Istnieje możliwość zwolnienia z kosztów sądowych, jednakże można się o nie domagać osoba, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść tych opłat ze względu na zbyt niskie zarobki co należy potwierdzić danymi o stanie rodzinnym i majątkowym, dochodach. Za podanie nieprawdziwych danych grozi kara grzywny.

Jeśli sąd uwzględni żądanie rozwodu lub separacji, możemy liczyć na zwrot poniesionych wydatków od byłego męża lub żony. Jeśli natomiast sąd w całości oddali taki pozew, to wnoszący o rozwód zostanie zobowiązany do zwrotu wszystkich kosztów poniesionych przez drugą stronę.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zobacz też:

Działy

Tagi

Nowe

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności