Intercyza co to jest i ile kosztuje rozdzielność majątkowa?

Wraz z sakramentalnym „tak” podział na rzeczy moje i twoje przestaje istnieć, gdyż małżonkowie automatycznie zaczynają pracować na wspólny majątek. Jeszcze nie tak dawno intercyza kojarzona była wyłącznie z bogatymi i znanymi, dziś jednak coraz więcej par się na nią decyduje. Czym właściwie jest, czy intercyza i rozdzielność majątkowa to tożsame pojęcia a także ile kosztuje jej zawarcie? Poznajmy praktyczne informacje dotyczące rozdzielenia majątku i spisania intercyzy.

Czym jest intercyza

męskie dłonie rozsuwają pieniądze Intercyza jest majątkową umową przedmałżeńską i stanowi przeciwieństwo wspólności majątkowej. Może zostać zawarta w każdej chwili- zarówno przed zawarciem związku, jak i podczas jego trwania, zaś pojęcia „intercyza” i „rozdzielność majątkowa”- choć większość tak uważa- wcale nie są pojęciami w stu procentach tożsamymi. Intercyzą nazywamy umowę zawartą jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, zaś jeśli małżonkowie ją zawrą, wówczas majątek wspólny w ogóle nie powstaje. Zaczyna ona obowiązywać wraz z formalnym zarejestrowaniem związku. Jeśli zaś małżonkowie decydują się na ten krok dopiero po zawarciu związku małżeńskiego, wtedy mówimy o rozdzielności majątkowej, a majątek wspólny przestaje istnieć wraz z dniem zawarcia umowy majątkowej.

W ramach takiej umowy małżonkowie mogą wybrać jeden spośród kilku rodzajów tzw. ustroju majątkowego. Jest to:

 • rozszerzenie wspólności majątkowej- małżonkowie ustalają, że ich majątek wspólny będą stanowiły również przedmioty należące dotychczas do majątków osobistych, np. samochód czy mieszkanie jednej ze stron;
 • ograniczenie wspólności majątkowej- małżonkowie decydują o tym, by konkretne przedmioty wyłączyć ze wspólnego majątku- stają się one wówczas składnikami majątku osobistego danej strony;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej- pomiędzy małżonkami niema wspólnego majątku, zaś mogą oni wedle uznania dysponować swoimi majątkami osobistymi;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków- gdy dojdzie do rozwodu, wówczas ta strona, która dysponuje mniejszym majątkiem osobistym, ma prawo domagać się wyrównania go do poziomu majątku osobistego strony drugiej.

podpisywanie umowy„Należy jednak pamiętać, że zakres wspólności majątkowej jest ograniczony i nie wszystkie przedmioty mogą wejść w jej skład. Temu wykluczeniu podlegają m.in. przedmioty nabyte poprzez dziedziczenie, darowiznę, zapis oraz prawa niezbywalne i majątkowe, z tytułu uczestnictwa w spółce cywilnej.” – mówi nam Pan Tadeusz z Kancelarii prawnej w Rzeszowie https://www.tokarczykipartnerzy.pl/

Jak sporządzić intercyzę i jaki trzeba ponieść koszt

W celu ustanowienia intercyzy bądź rozdzielności majątkowej, obie strony, a więc mąż i żona lub narzeczony i narzeczona, którzy wyrażają wspólną wolę zawarcia takiej umowy oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych, muszą udać się do kancelarii notarialnej w celu sporządzenia aktu notarialnego. Tylko w takiej formie bowiem intercyza jest ważna. Należy mieć przy sobie dowody osobiste a jeśli umowa zawierana jest po ślubie, to również skrócony akt małżeństwa.
Jeśli natomiast chodzi o koszty zawarcia intercyzy, to różnią się one- po pierwsze od czasu jej sporządzenia, po drugie od wartości majątku jej podlegającemu. W przypadku gdy intercyza zawierana jest przed ślubem, wówczas narzeczeni muszą uiścić opłatę za usługę sporządzenia aktu notarialnego, przy czym maksymalna wysokość stawki taksy notarialnej za sporządzenie takiego dokumentu uregulowana jest rozporządzeniem i wynosi 400 zł netto. Do tej kwoty należy doliczyć jeszcze 23% podatku VAT oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

Ze zwiększonymi kosztami należy się niestety liczyć w przypadku ustalania rozdzielności majątkowej, a więc zawierania majątkowej umowy małżeńskiej po ślubie. Wówczas opłata notarialna nie jest już stała lecz zależna od łącznej wartości majątku, który obejmować ma umowa.

I tak opłaty w stosunku wartości majątku a kosztu intercyzy kształtują się następująco:

 • wartość majątku do 3 tys. zł – opłata wyniesie 100 zł netto;
 • wartość majątku powyżej 3 tys. zł do 10 tys. zł – opłata wyniesie 100 zł netto + 3% od nadwyżki powyżej 3 tys. zł;
 • wartość majątku powyżej 10 tys. zł do 30 tys. zł – opłata wyniesie 310 zł netto + 2% od nadwyżki powyżej 10 tys. zł;
 • wartość majątku powyżej 30 tys. zł do 60 tys. zł – opłata wyniesie 710 zł netto + 1% od nadwyżki powyżej 30 tys. zł;
 • wartość majątku powyżej 60 tys. zł do 1 mln zł – opłata wyniesie 1 010 zł netto + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 tys. zł;
 • wartość majątku powyżej 1 mln zł do 2 mln zł – opłata wyniesie 4 770 zł netto + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 mln zł;
 • wartość majątku powyżej 2 mln zł – opłata wyniesie 6 770 zł netto + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 mln zł, nie więcej jednak niż 10 tys. zł.

W dzisiejszych czasach decyzja o intercyzie jest bardzo ważnym ale i wartym przemyślenia krokiem. Pomaga uniknąć kłótni na tle finansowym, gdyż czarno na białym ustalone jest co należy do każdej ze stron a ponadto w przypadku skłonności do zadłużenia jednej ze stron, prowadzenia przez nią firmy bądź zakończenia małżeństwa rozwodem, zdecydowanie łatwiej będzie podzielić majątek.Komentarze i opinie na forum do poradnika: “Intercyza co to jest i ile kosztuje rozdzielność majątkowa?”

1 Komentarz lub opinia na forum
 • Ewa

  Szkoda, że kiedyś myślałam, że mi na pewno nie będzie potrzebna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Działy

Tagi

Nowe

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności