Jak i kiedy można przedłużyć okres spłaty chwilówki?

W umowie pożyczkowej obowiązkowym elementem jest kwota pożyczki i okres spłaty zobowiązania. Klient już przy wnioskowaniu o udzielenie chwilówki z firmy pozabankowej określa, w jakim terminie będzie w stanie ją spłacić. Powinien przy tym brać pod uwagę wszystkie czynniki, które mogą wpłynąć na jego stan finansów w okresie założonego zwrotu kwoty pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami i innymi opłatami. Co mu grozi, jeśli spóźni się z terminem płatności? Czy może go przesunąć w czasie?

pieniądze

Nieprzekraczalny termin spłaty

W przypadku pożyczek chwilówek udzielanych dla nowych klientów w ramach oferty promocyjnej, można skorzystać z bezpłatnej chwilówki, o ile pożyczkobiorca spłaci ją ściśle w terminie wskazanym w umowie pożyczkowej. Jeśli tego nie zrobi, będzie musiał ponieść opłaty, jakie zastrzega sobie w umowie i regulaminie pożyczania pieniędzy klientom firma pozabankowa.

Na przykład w umowie pożyczkowej z MoneyMan, czytamy, że przy pożyczkach bezpłatnych przekroczenie terminu spłaty uprawnia pożyczkodawcę do naliczenia odsetek za opóźnienie. Będą to maksymalne umowne odsetki za opóźnienie, równe dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie, stanowiących sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. W tym przypadku niedotrzymanie terminu spłaty staje się kosztowne dla klienta, a nie ma możliwości przedłużenia spłaty pożyczki chwilówki przez internet, jeśli chcemy utrzymać jej bezpłatny charakter.

Przedłużanie terminów spłaty pożyczki

telefon i komputer

W przypadku regularnej oferty pożyczkowej w firmach pozabankowych na ogół istnieje możliwość wydłużenia okresu spłaty. W umowie pożyczkowej zawsze wskazywany jest termin graniczny zwrotu całości pożyczki wraz z naliczonymi w związku z jej udzieleniem opłatami lub termin płatności raty kapitałowo-odsetkowej, jeśli mamy do czynienia z pożyczką ratalną. Klient powinien dokonać spłaty pożyczki poprzez przelew bankowy na tyle wcześnie, aby pieniądze zostały zaksięgowane na koncie pożyczkodawcy w odpowiednim terminie.

Jeśli klient wie, że nie będzie w stanie wywiązać się terminowo ze swojego zobowiązania pożyczkowego, może spróbować skorzystać z przedłużenia spłaty pożyczki. Wymagać to będzie od niego uiszczenia z góry odpowiedniej opłaty. Im dalej w czasie będzie chciał przesunąć termin spłaty, tym więcej zapłaci.

Przykładowo opcja przedłużenia terminu spłaty pożyczki obowiązuje w MoneyMan. Klient powinien przy tym skontaktować się z pożyczkodawcą mailowo lub telefonicznie i omówić sprawę z konsultantem. Może zmienić termin spłaty pożyczki, zgodnie z zasadami obowiązującymi u tego pożyczkodawcy. Są one udostępniane na koncie klienta na stronie www.moneyman.pl.

Dzięki temu pożyczkobiorca uniknie sytuacji, w której poniesie konsekwencje braku spłaty pożyczki lub jej raty w terminie wskazanym w umowie, w postaci naliczenia mu odsetek za opóźnienie w wysokości wcześniej określonej, rozpoczęcia procedury windykacyjnej oraz możliwości przekazania informacji dotyczących zadłużenia z tytułu zaciągniętej pożyczki do ogólnopolskich biur informacji gospodarczych.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Działy

Tagi

Nowe

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności