Jak napisać wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Odebranie władzy rodzicielskiej – na czym polega?

dziecko w czasie kłótni rodziców

Pozbawienie władzy rodzicielskiej polega na odebraniu przez sąd rodzicowi możliwości podejmowania decyzji w sprawie dziecka i opieki nad nim. Chodzi tutaj przede wszystkim o ważne decyzje, dotyczące między innymi edukacji czy leczenia dziecka, a także innych istotnych dla niego spraw.

Istnieje wiele przesłanek do odebrania praw rodzicielskich. Oczywiście mowa tu przede wszystkim o zaniedbywaniu przez rodzica obowiązków wobec dziecka i doprowadzanie do sytuacji, w których dziecko może być zagrożone, ale też o nadużywaniu władzy rodzicielskiej (na przykład stosowanie kar cielesnych czy namawianie do wykonywania pracy), a także o okolicznościach, w których obowiązki rodzicielskie nie mogą być wykonywane – na przykład na skutek choroby.

Co bardzo ważne – kiedy ustaną powody, dla których władza rodzicielska została odebrana, może ona zostać przywrócona. Oznacza to, że władza rodzicielska nie jest odbierana raz na zawsze.

Jak napisać wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej należy złożyć w sądzie opiekuńczym, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka (https://slupinska.eu/blog/pozbawienie-wladzy-rodzicielskiej/). Z takim wnioskiem może wystąpić każdy, kto widzi, że dziecku dzieje się krzywda. Nie musi to być więc drugi rodzic, członek rodziny czy urzędnik. W każdym przypadku wniosek taki traktowany jest bardzo poważnie, a sytuacja dziecka jest bardzo dobrze analizowana pod względem ewentualnych zagrożeń czy sytuacji, które opisane zostały w takim wniosku.

Oczywiście wniosek musi być sporządzony na piśmie. Powinien on zawierać następujące elementy:

  • data i miejsce sporządzenia wniosku,
  • dane wnioskodawcy,
  • oznaczenie sądu, do którego składany jest wniosek – musi to być sąd odpowiedni do miejsca zamieszkania dziecka,
  • dane rodzica, któremu władza rodzicielska ma zostać odebrana – informacje muszą pozwalać na jednoznaczne wskazanie takiej osoby,
  • dokładne uzasadnienie – należy tutaj podać jak najwięcej informacji o sytuacji dziecka oraz o tym, dlaczego władza rodzicielska powinna zostać odebrana,
  • podpis osoby składającej pismo.

Opłata za złożenie takiego wniosku wynosi 100 zł.

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej – skorzystaj z pomocy prawnika

Decydując się na napisanie wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej, możesz skorzystać z pomocy adwokata w Poznaniu (https://slupinska.eu/). W ten sposób zyskasz pewność, że w danym przypadku rzeczywiście istnieją przesłanki do złożenia takiego wniosku. Będziesz również wiedział, że wniosek został przygotowany i złożony prawidłowo, dzięki czemu zostanie on rozpatrzony przez odpowiedni sąd opiekuńczy.

Może Cię również zainteresować

Co zrobić, gdy dostaniesz pozew o rozwód? Sprawdź tutaj: https://panidomu24.pl/dostalam-pozew-o-rozwod-co-zrobic/



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Działy

Tagi

Nowe

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności