Jak nie dać się ubezpieczycielowi – umowy ubezpieczenia

W związku z faktem, iż przepisy kodeksu cywilnego regulują problematykę związaną zarówno z ubezpieczeniami majątkowymi, jak i osobowymi oraz że dotyczą tak szerokiego spektrum ryzyk i przedmiotów ubezpieczenia, zawarte w nich uregulowania mają charakter bardzo ramowy. Zatem poszczególne zakłady ubezpieczeń kształtują elementy umów warunkami ubezpieczeń (tzw. ubezpieczenia dobrowolne) lub warunki tych ubezpieczeń ogłaszane są w formie rozporządzeń przez Ministra Finansów (tzw. ubezpieczenia obowiązkowe).

Kodeks cywilny reguluje podstawowe kwestie związane odnośnie umowy ubezpieczenia. Uregulowania zawarte w kodeksie cywilnym mają w większości charakter bezwzględnie obo­wiązujący, choć niektóre z nich umożliwiają w swej treści wpro­wadzenie w umowie ubezpieczenia odmiennych uregulowań (tzw. przepisy dyspozytywne).

Artykuł kodeksu cywilnego wyraźnie reguluje kwestie odmienności warunków umowy od zapisów kodeksowych, gdzie strony umowy mogą dowolnie regulować swoje prawa i obo­wiązki, pod warunkiem jednak, iż nie stoją one w sprzeczności z przepisami bezwzględnie obowiązującymi.

Zasady określone w kodeksie cywilnym nie mają zastosowania w ubezpieczeniach morskich, któ­re regulowane są z kolei przepisami kodeksu morskiego, a w szczególności, oraz szeroko rozumianej reasekuracji. Tak samo w ubezpieczeniach dotyczących obrotu z zagranicą zastosowanie mogą mieć zagraniczne warunki ubezpieczeń, odbiegające w swej treści od uregulowań kodeksowych (np. klauzule ładunkowe w ubez­pieczeniach Cargo czy konwencja tzw. „Zielonej Karty” w ubezpieczeniach OC itp.).

Każda agencja ubezpieczeniowa zawiera z nami umowę, pierwsze co należy zrobić to dokładnie przeczytać taką umowę, warto też skonsultować się ze specjalistą.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Działy

Tagi

Nowe

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności