Jak oblicza się odszkodowanie za wypadek?

Za doznanie stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonemu przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Jego wysokość to 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent tego uszczerbku.

po wypadkuJeśli lekarz orzecznik lub ZUS stwierdzi, że poszkodowany odniósł w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 12-procentowy uszczerbek na zdrowiu to otrzyma on jednorazowe odszkodowanie w kwocie 7.657 zł.

Tak samo oblicza się jednorazowe odszkodowanie z powodu pogorszenia się stanu zdrowia w następstwie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, jeśli na skutek tego pogorszenia uszczerbek na zdrowiu zwiększył się o ponad 10%.

Jednorazowe odszkodowanie dla ofiary wypadku przy pracy lub osoby z orzeczoną chorobą zawodową zostaje zwiększone o 3,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia w przypadku orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Osoba z takim orzeczeniem ma też prawo do renty i zasiłku pielęgnacyjnego. Wysokość tego dodatku pielęgnacyjnego to obecnie 173,10 zł.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Działy

Tagi

Nowe

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności