Jak określić wiek drzewa

W tym poradniku postaram się przybliżyć wam w skrócie jak się oblicza wiek drzewa.

słoje drzewaDendrochronologia to nauka pomocnicza archeologii, która pomaga jej określić wiek przedmiotów znalezionych przy prowadzeniu zamówień wykopaliskowych, a wykonanych z drewna.
Ta metoda datowania polega na analizie słojów przyrostu leśnego. Każdego roku na pniu drzewa w tej samej chwili pod korą pojawia się nowy słój. Zjawisko to najlepiej można zaobserwować odwiedzając tartak. Łatwo bowiem tam przeprowadzając bardziej dokładną analizę świeżo ściętego drzewa, policzyć poszczególne słoje i dzięki temu określić wiek drzewa.

przekój drzewa - datowanie wieku drzewa

Inną nauką pomocną przy datowaniu jest datowanie izotopowe. Polegające na wykorzystywaniu izotopu węgla C 14. Znając bowiem okres jego połowicznego rozkładu tego pierwiastek można z bardzo dużą dokładnością określić pochodzenie danego przedmiotu. Wynika to z tego, że dokonuje się porównania miedzy obecną zawartością tego izotopu w próbce i porównuje się ją z przypuszczalną zawartością izotopu na początku. Warunkiem wiarygodności datowania z użyciem takiej właśnie metody jest to ażeby poddawany badaniom przedmiot przez nieustannie znajdował się w układzie zamkniętym.

Znaczy to, że powinny być zapewnione takie same uwarunkowania rozkładu izotopu. Są one perfekcyjnie zapewnione, gdy przedmiot znajduje się w ziemi – tam środowisko raczej przez cały czas jest takie samo, dlatego ta metoda dokładnie datuje przedmioty wykopane z ziemi.

Innym jeszcze sposobem datowania jest datowanie pyłkowe, datowanie termoluminescencyjne, czy datowanie oparte na badaniu aminokwasów, lub metoda historyczna polegająca na badaniu powiązań historycznych zapisków.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zobacz też:

Działy

Tagi

Nowe

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności