Jak zabrać się za budowę domu i o czym pamiętać przed rozpoczęciem budowy?

Zapadła ostateczna decyzja o budowie domu. Jednak przed podjęciem jakichkolwiek działań, warto zapoznać się z przepisami prawa budowlanego, aby wcześniejszej niewiedzy nie przypłacić stresem i stratą pieniędzy.

Pierwszym krokiem powinien być wybór działki. Ukształtowanie terenu, na którym zamierzamy wybudować z pewnością wpłynie wybór jaki projekt domu kupimy, ponadto może również zdeterminować koszty budowy.

Zanim sfinalizujemy transakcję warto zajrzeć do gminnego wydziału architektury i zapytać o plan zagospodarowania sąsiednich terenów, aby sprawdzić czy w pobliżu nie powstaną drogi lub fabryki oraz upewnić się, że w przeszłości teren nie był skażony.

Jeżeli miejscowość w której planujemy budowę posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) należy złożyć wniosek o aktualny wypis z MPZP. W przypadku, gdy gmina nie posiada MPZP, występujemy do urzędu z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (WZ).

Po otrzymaniu wypisu z MPZP lub decyzji o WZ, należy zlecić geodecie sporządzenia dla działki mapy do celów projektowych 1:500 z informacją terenowo-prawną oraz uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów. Równolegle wybieramy projekt domu. Możemy zdecydować się na projekt indywidualny, dopasowany do indywidualnych potrzeb i wymagań lub wybrać gotowy projekt domu jednorodzinnego. Wybierając typowy projekt domu jednorodzinnego warto zasięgnąć rady lokalnego architekta, który zajmie się także jego adaptacją – uchroni to przed zamówieniem projektu, którego charakterystyka nie spełnia warunków zabudowy.

Kolejnym krokiem jest zlecenie wykonania dostosowania dokumentacji projektu do warunków działki, czyli adaptację fundamentów do lokalnych warunków gruntowych oraz sprawdzenie i ewentualne naniesienie poprawek na konstrukcję budynku, tak aby dostosowana była do lokalnych warunków. W trakcie tego procesu można również wprowadzić zmiany w projekcie gotowym, aby budynek w pełni odpowiadał potrzebom inwestora – przykładowo może być to usunięcie podpiwniczenia, zamiana garażu na pokój lub dodanie otworów okiennych. Czasami wymagana jest do tego zgoda autora projektu, jednak większość szanujących się firm wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i dołącza do projektów zgody in blanco.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych, do Wydziału Architektury w Starostwie Powiatowym należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Wraz z wnioskiem składa się oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzję o warunkach zabudowy (WZ) lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi.

Kiedy otrzymamy pozwolenie, można ustalić wykonawcę oraz wybrać kierownika budowy. Nie wolno zapominać o powiadomieniu Powiatowego Inspektorat Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczęcia budowy. Należy także założyć dziennik budowy, a następnie można już rozpocząć prace budowlane.Komentarze i opinie na forum do poradnika: “Jak zabrać się za budowę domu i o czym pamiętać przed rozpoczęciem budowy?”

1 Komentarz lub opinia na forum
  • Bielbet

    Strasznie dużo tych ustaleń. Czy naprawdę wszystko jest niezbędne? Ostatnio gdzieś słyszałem, że jakieś przepisy dot. budowania domów się zmieniły… ale czy to prawda i jak to się ma do tych wszystkich pozwoleń tego nie wiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Działy

Tagi

Nowe

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności