Jak i kto może założyć biuro rachunkowe?

Kto może założyć biuro rachunkowe? Wbrew pozorom – każdy. Jeśli tylko ma odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i zda ministerialny egzamin.

kto moze założyć biuro rachunkoweNa początek wymagania formalne, czyli wykształcenie. Jego zdobycie nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Bo chociaż uczelni oferujących kierunki ekonomiczne jest cała masa, jedynie kilka z nich ma prawo nadawania tytułu doktora nauk ekonomicznych. A tylko ukończenie takiej szkoły wyższej daje prawo do założenia firmy takiej, jak biuro rachunkowe. Przepisy wymagają bowiem, aby osoba zakładająca takie przedsiębiorstwo miała tytuł magistra ekonomii zdobytego na specjalności rachunkowość. Warszawa, Kraków czy inne miasto – ważne, żeby uczelnia była na odpowiednim poziomie. Trzeba jednak pamiętać, że sam dyplom nie wystarczy. Musi być podparty trzyletnim doświadczeniem pracy w zawodzie. Koniecznie udokumentowanym.

Kto takiego wykształcenia nie ma, także ma szansę. Posiadacze wykształcenia średniego mogą bowiem zdać specjalny egzamin, którego wymogi także ustala Warszawa. Egzamin taki sprawdza posiadaną wiedzę i znajomość przepisów u osoby, która chce otworzyć biuro rachunkowe. Do tego trzeba dodać poświadczone odpowiednimi dokumentami dwa lata doświadczenia zawodowego.

Jak rzecz się ma z tymi, którzy wprawdzie wyższe studia ukończyli, ale na kierunku innym niż ekonomia? Otóż osoby takie mogą ukończyć studia podyplomowe z zakresu rachunkowości. Warunek – studia takie będą odbywały się na uczelni, która umożliwia zdobycie tytułu doktora nauk ekonomicznych. Także w przypadku takich osób konieczne będzie udokumentowanie doświadczenia zawodowego. Ile? Trzy lata pracy w zawodzie.

Przed przystąpieniem do egzaminu, którego warunki ustala Warszawa, należy jeszcze wykazać swoją niekaralność. Osoba, która została skazana za popełnienie przestępstwa biura rachunkowego nie otworzy. I dobrze, bo rzecz dotyczy delikatnej materii finansów i rachunkowości, gdzie uczciwość jest rzeczą niezwykle ważną.

Egzamin trwa cztery godziny. W tym czasie zdający musi odpowiedzieć na pytania z trzech głównych bloków tematycznych. Pierwszym i najlepiej punktowanym jest rachunkowość. W tym wypadku można uzyskać 130 punktów. Drugim, za który można dostać 60 punktów dotyczy prawa podatkowego. 40 punktów uzyskać można za część trzecią, związaną z ubezpieczeniami społecznymi i podstawami prawa cywilnego i gospodarczego. Do zdobycia jest więc w sumie 230 punktów. Aby jednak zdać egzamin należy uzyskać co najmniej 60 proc. maksymalnej liczby punktów z każdego bloku tematycznego.

Egzamin jest płatny. Podejście do niego to wydatek w wysokości 40 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, a więc w 2010 roku około 510 zł. Należy opłacić ją w wyznaczonym przez ministerstwo terminie.

Każdy, kto zda egzamin i dysponuje dokumentami poświadczającymi pozostałe warunki, może otwierać biuro rachunkowe. Nie ma znaczenia, w jakim mieście to zrobi. Warszawa, Katowice czy Poznań – po uzyskaniu licencji barierą może być jedynie logistyka i pojemność rynku.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Działy

Tagi

Nowe

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności