Jak zostać audytorem efektywności energetycznej?

Ustawa o efektywności energetycznej powołuje do życia nowy zawód efektywność energetyczna audytora efektywności energetycznej.

Jakie warunki należy spełnić aby zostać tym specjalistą?

Zgodnie z projektem ustawy, audytorem będzie mogła zostać osoba spełniająca kilka podstawowych warunków:

  • należy mieć ukończone 18 lat i pełnię praw publicznych;
  • nie można być skazanym za umyślnie popełnione przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzy i papierów wartościowych ani dopuścić się przestępstwa skarbowego;
  • w odróżnieniu od osób sporządzających certyfikaty energetyczne, audytorem będzie mógł zostać tylko absolwent studiów technicznych;
  • trzeba będzie ukończyć specjalny kurs lub studia podyplomowe;
  • i w końcu zdać egzamin państwowy, organizowany przez Ministerstwo Gospodarki.

Kandydat, który uzyska tytuł audytora efektywności energetycznej nie będzie mógł czuć się bezpieczny, jeżeli nie będzie należycie wypełniał swych obowiązków. Projekt ustawy przewiduje możliwość zawieszenia audytora efektywności energetycznej w wykonywaniu swoich uprawnień w przypadku sporządzenia audytu efektywności energetycznej zawierającego rażące błędy. Utrata prawa do wykonywania zawodu, będzie mogła nastąpić jedynie na skutek wykreślenia go z rejestru audytorów. Nastąpi to tylko w dwóch sytuacjach: na wniosek audytora lub w wyniku prawomocnego wyroku pozbawiającego go praw publicznych, zakazującego wykonywania zawodu lub też skazującego za umyślnie popełnione przestępstwo gospodarcze.
No i pozostaje nie rozwiązany problem odpowiedzialności cywilnej audytorów, którzy w odróżnieniu od osób wykonujących świadectwa energetyczne, nie będą objęci obowiązkowym ubezpieczeniem OC.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Działy

Tagi

Nowe

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności