Jakie warunki trzeba spełnić aby legalnie posiadać ptasznika z gatunku Brachypelma?

Jakie warunki trzeba spełnić aby legalnie posiadać ptasznika z gatunku Brachypelma?

Istnieje wiele opracowań na ten temat jednak większość ma kilkadziesiąt stron, zawierają długie treści ustaw a przeczytanie ich powoduje powstanie jeszcze większych wątpliwości odnośnie tego co trzeba mieć i zrobić aby posiadać ptasznika z gatunku Brachypelma legalnie.

ptasznik Brachypelma

Tylko gatunek Brachypelma znajduje się na liście CITES aneks B. Inne ptaszniki nie podlegają żadnym regulacją a obrót nimi jest dozwolony bez wymagań jakichkolwiek dokumentów.

Sprawa wygląda następująco, aby posiadać legalnie ptasznika z gatunku Brachypelma powinniśmy:

1. Mieć dokument udowadniający jego legalne pochodzenie. Może to być jeden z poniższych wariantów:

– jeżeli ptasznik urodził się w polskiej hodowli (nieważne czy to duża hodowla czy jednorazowe rozmnożenie w domu) powinno do ptasznika być dołączone zaświadczenie o urodzeniu w niewoli wydane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii odpowiedni do miejsca urodzenia ptaszników. Do każdego ptasznika powinno być osobne zaświadczenie. Może być to kopia poświadczona zgodnością z oryginałem.

– jeżeli ptasznik pochodzi z zagranicy powinien mieć kopię zezwolenia CITES na import okazów opisana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie o ochronie przyrody.

– inne dokumenty świadczące o sposobie wejścia w posiadanie zwierzęcia np. umowa darowizny lub użyczenia, dokumenty wskazujące na otrzymanie okazu w spadku, faktury, rachunki, inna dokumentacja dotycząca transakcji , potrzebne przede wszystkim do oceny legalności wejścia w posiadanie okazu. Dokument uznawany przez inne państwo członkowskie, jako wystarczający dowód świadczący o legalnym pochodzeniu okazu. W razie wątpliwości, należy potwierdzić, czy dokument spełnia ten warunek. Można to zrobić zwracając się z pytaniem bezpośrednio do organu zarządzającego odpowiedniego państwa lub za pośrednictwem polskiego Ministerstwa Środowiska.

Nie jest dokładnie określone który dokument bądź grupa dokumentów wystarczy do udowodnienia legalności pochodzenia ptasznika bądź innego zwierzęcia. Czasem może wystarczyć jeden dokument czasem posiadanie kilku dokumentów może okazać się nie wystarczające. Dlatego należy posiadać jak najlepszą dokumentację okazu i nie nabywać zwierząt z podejrzanych źródeł.

pająk

2. Rejestracja – tylko stawonogi nie podlegają obowiązkowi rejestracji. Inne zwierzęta trzeba rejestrować np. żółw, wąż, kameleon. Ptasznik jest stawonogiem więc wyjaśnijmy raz za zawsze, że ptaszników się nie rejestruje.

Obowiązek posiadania i przekazania dokumentów podczas przekazania zwierzęcia z listy CITES jest regulowany prawnie. Przepisy Ustawy o ochronie przyrody nawiązują do wymogów prawa Unii Europejskiej1 w zakresie międzynarodowego i wewnętrznego handlu gatunkami zagrożonymi wyginięciem. Przepisy nowej Ustawy o ochronie przyrody nakładają na podmioty zajmujące się handlem zwierzętami zagrożonymi wyginięciem obowiązek posiadania i przekazywania nabywcy dokumentacji potwierdzającej legalność pochodzenia okazu. Kopie dokumentów oryginalnych muszą być w ściśle określony sposób poświadczane. Naruszenie tego przepisu (czyli nieposiadanie lub nieprzekazanie dokumentacji) zagrożone jest karą aresztu lub grzywny (Art. 131 pkt 1 Ustawy o ochronie przyrody).

1 W Polsce od 1 maja obowiązują bezpośrednio odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego – rozporządzenia338/97 (wersja zaktualizowana w Rozp. 1497/2003 oraz Rozp. 834/2004);1808/2001; 776/2004. Lista gatunków, handel którymi podlega ograniczeniom, znajduje się w aneksach (A-D) do Rozporządzenia 338/97 (wersja zaktualizowana w Rozp. 1497/2003: http://europa.eu.int/eur-lex/pl/dd/docs/2003/32003R1497-PL.doc ).

Źródła:

– Art. 64 ust 1 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004

– ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 338/97

– http://srodowisko.ekologia.pl

– http://www.salamandra.org.plKomentarze i opinie na forum do poradnika: “Jakie warunki trzeba spełnić aby legalnie posiadać ptasznika z gatunku Brachypelma?”

1 Komentarz lub opinia na forum
 • Wiciu

  Błąd na błędzie!!! Wstyd, że ktoś tak niekompetentny (oczywiście nie miał odwagi podpisać się imieniem i nazwiskiem) bierze się za doradzanie w temacie którego nie zna!

  1.”Istnieje wiele opracowań na ten temat jednak większość ma kilkadziesiąt stron” Nie wiem jakie i gdzie czytałeś autorze opracowania, ale temat jest opisany na jednej stronie A4 w wielu publikacjach.

  2. „Tylko gatunek Brachypelma znajduje się na liście CITES aneks B. Inne ptaszniki nie podlegają żadnym regulacją” No perełka niekompetencji autorze! Brachypelma to rodzaj nie gatunek (znanych jest kilkadziesiąt gatunków z rodzaju Brachypelma i pokrewnych).
  Poza RODZAJEM Brachypelma restrykcjami ograniczającymi objęte są jeszcze dwa gatunki z rodzaju Aphonopelma. CITES zawiera ZAŁĄCZNIKI I,II, II. Aneksy A,B,C i D dotyczą przepisów UE które nie są tożsame z CITES!
  Błąd! Ma być „regulacjom” a nie „regulacją” zalecam powrót do szkoły celem odnowienia wiadomości o odmianie przez przypadki.

  3.”Do każdego ptasznika powinno być osobne zaświadczenie. Może być to kopia poświadczona zgodnością z oryginałem” na jakiej podstawie prawnej te twierdzenia?! Totalna abnegacja.

  4.”jeżeli ptasznik pochodzi z zagranicy” jakiej zagranicy? Z innego państwa unijnego? Od maja 2004 jesteśmy częścią UE i nie ma granic oraz obowiązuje swobodny przepływ ludzi i towarów. W innych krajach UE nie ma dokumentów na Brachypelmy! I co mają je tam nielegalnie?

  5.”Nie jest dokładnie określone, który dokument bądź grupa dokumentów wystarczy do udowodnienia legalności pochodzenia ptasznika”
  Jedyna sensowna rzecz w tym bałaganie, natomiast tak czy inaczej MŚ i PROP swoje, sądy swoje, a obrońcy oskarżonych o nielegalne posiadanie swoje.

  6.”Rejestracja – tylko stawonogi nie podlegają obowiązkowi rejestracji.”
  I znowu dowód na braku pojęcia o czym się doradza. obowiązkowi zgłaszania do rejestru nie podlegają wszystkie bezkręgowce, ryby oraz rośliny ujęte w ANEKSACH do rozp WE 338/97.

  7.”Przepisy Ustawy o ochronie przyrody nawiązują do wymogów prawa Unii Europejskiej1 w zakresie międzynarodowego i wewnętrznego handlu gatunkami zagrożonymi wyginięciem” A jakież to prawo UE nakazuje cały cyrk z rejestracją i papierami? Żadne! Tylko w RP istnieją przepisy odnoszące się do zapisów, których nie ma i nabijających kasę państwa dających pożywkę do egzystencji i profitów dla organizacji pseudoekologicznych – antyterrarystycznych.

  8. wśród źródeł zabrakło tego najsensowniej napisanego http://www.terrarium.com.pl/forum/viewtopic.php?t=33780
  Zalecam lekturę by mieć pojecie o czym się pisze.
  pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Działy

Tagi

Nowe

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności