Leasing pracowniczy (outsourcing) – na czym polega i jak z niego skorzystać będąc firmą?

Leasing pracowniczy (outsourcing) to nic innego, jak wydelegowanie pracowników zatrudnionych w agencji pracy tymczasowej do określonej firmy, która do tej agencji zgłosiła zapotrzebowanie na dodatkowych pracowników. Zatem, aby móc skorzystać z leasingu pracowniczego, będąc firmą szukającą pracowników, musisz zgłosić się do wybranej agencji pracy i  podpisać z nią umowę (outsourcing pracowniczy podlega ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych). W dalszej kolejności przekazać agencji wymogi stawiane przyszłym pracownikom (np. co do umiejętności, ilości potrzebnych pracowników) oraz określić zadania do wykonania (rodzaj prac), warunki i czas trwania pracy.

Rekrutacja pracowników jest już zadaniem samej agencji. Zwykle pracowników poszukuje wśród osób, które są już w agencji zatrudnione. Dopiero, gdy agencja nie dysponuje osobami o wymaganych umiejętnościach, przeprowadzana jest rekrutacja zewnętrzna. Jako firma wynajmująca pracowników nie masz obowiązku podpisywania z nimi umowy. To agencja pracy, czyli agencja pośrednicząca, jest zobowiązana podpisać z pracownikiem umowę o pracę, wypłacać mu wynagrodzenie, odprowadzać podatki oraz opłacać składki. Firma wynajmująca niejako zleca agencji wykonanie pewnych prac, a ta deleguje do nich swoich pracowników.

Co prawda do zadań firmy zlecającej nie należy rekrutacja pracowników i ich zatrudnienie, ale konieczna jest, abyś ewidencjonował czas pracy i zadania pracowników w takim samym zakresie, jak to robi się wobec swoich etatowych pracowników. Poza tym masz obowiązek wyrażenia zgody na udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego (bo taki mu przysługuje z racji zatrudnienia w agencji) w wymiarze dwóch dni za każdy przepracowany miesiąc.

Możesz wynająć w agencji tylu pracowników (zarówno fizycznych, jak i umysłowych) ilu potrzebujesz. W tej kwestii leasing pracowniczy nie ma ograniczenia. Natomiast to, jakimi pracownikami dysponuje agencja zależy od jej profilu.  Należy zatem, przed podpisaniem umowy, dowiedzieć się, w czym „specjalizuje” się dana agencja. Pomoże Ci to uniknąć strat czasowych i ponoszenia dodatkowych kosztów na rekrutację pracowników w tradycyjny sposób.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zobacz też:

Działy

Tagi

Nowe

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności