Na czym polega praca doradcy podatkowego?

Profesja doradcy podatkowego to zawód zaufania publicznego. Jest to funkcja regulowana ustawowo, a kwalifikacje do jej wykonywania są ściśle określone przepisami. Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego wymaga dogłębnej i na bieżąco aktualizowanej znajomości prawa podatkowego i finansów, a także innych gałęzi prawa.

doradca wskazuje wykres

Aby móc prowadzić działalność doradcy podatkowego, należy posiadać ku temu wysokie kwalifikacje potwierdzone egzaminem państwowym. W Polsce jest to profesja stosunkowo młoda, która powstała w 1997 roku, wraz ze zmianami ustrojowymi i wprowadzeniem gospodarki rynkowej. Na czym polegają obowiązki doradcy podatkowego?

Czynności wykonywane przez doradcę podatkowego

Praca doradcy podatkowego łączy w sobie często obowiązki księgowego i prawnika. Uprawnienia doradcy są jednak dużo szersze od osób prowadzących księgi podatkowe. Aby działania prowadzone przez specjalistę uznać za czynności doradztwa podatkowego, powinny być one zlecone przez określonego zleceniodawcę, czyli przez inkasenta, płatnika, podatnika lub inny podmiot gospodarczy.

kobieta wskazuje palcem na dane

Ekspertyzy, na podstawie których doradca sporządza opinię, muszą dotyczyć bezpośrednio podmiotu zlecającego. Nie jest to ogólna wykładnia prawa gospodarczego, a gruntownie przeprowadzona analiza optymalizacji podatkowej interesów indywidualnego klienta. Doradca podatkowy zajmuje się przede wszystkim:

  • udzielaniem swoim zleceniodawcom (inkasentom, płatnikom, podatnikom) opinii, porad i wyjaśnień z dziedziny ich podatkowych obowiązków;
  • prowadzeniem ksiąg podatkowych i innych finansowo-księgowych ewidencji oraz udzielanie korzystnych dla zleceniodawcy porad w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i optymalizacji kosztów podatkowych;
  • sporządzaniem w imieniu podatnika czy innego zlecającego podmiotu deklaracji i zeznań podatkowych oraz udzielanie zleceniodawcom pomocy w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów. W obszarze sporządzanych deklaracji znajdują się wszystkie informacje wykazy, sprawozdania i inne dokumenty, których złożenie jest obowiązkiem podmiotu i wynika z przepisów prawa podatkowego;
  • w przypadku wszczętego postępowania, reprezentowaniem klienta przed organami podatkowymi i kontroli skarbowej;
  • pomocą i doradztwem w procesie pozyskiwania funduszy unijnych na działalność gospodarczą klienta.

Baza danych prowadzonej działalności

czarne segregatory i jeden żółty

Jednym z podstawowych obowiązków doradcy podatkowego jest prowadzenie archiwów wszystkich wykonanych ekspertyz, wydanych opinii, udzielonych porad i wystąpień przed organami podatkowymi w imieniu klienta przez okres 5 lat. Obowiązuje go również dochowanie tajemnicy na temat faktów i informacji nabytych w okresie wykonywania pracy dla zleceniodawcy. Rdzeniem pracy doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego jest kierowanie się etyką zawodową. Rzetelność, uczciwość i bezstronność to fundamenty jego działania.

Aktualizacja wiedzy na temat przepisów prawnych

Do permanentnych obowiązków doradcy podatkowego należy nieustanne aktualizowanie stanu swojej wiedzy, zgodnie ze zmieniającą się sytuacją prawną i gospodarczą. Doradca zobowiązany jest dokształcać się na bieżąco, uzupełniając swoją wiedzę o najświeższe interpretacje podatkowe poszczególnych przepisów. Warto zauważyć, że takich interpretacji wychodzi około 30 tys. rocznie. Często jedne drugim zaprzeczają, co wymaga dużej zręczności, świetnej pamięci i orientacji u doradcy, aby umiejętnie posługiwać się literą prawa.

Doradca podatkowy. Zawód z powołaniem

Zawód doradcy podatkowego jest zawodem prestiżowym. Wymaga nieustannego kształcenia się i umiejętności właściwej interpretacji zmieniających się regulacji prawnych i podatkowych. Praca taka to domena osób ambitnych i zdolnych, które cechuje wysoka uczciwość i odpowiedzialność. Przygotowując strategie podatkowe i proponując rozwiązania konkretnych problemów, doradca ma świadomość, że od jego opinii zależą losy prowadzonej firmy. Doradcy podatkowi wybierając tę profesję, czynią to z przekonania i będąc świadomymi gotowości do poświęceń.

Źródła:
[1] https://www.bpg.pl/nasze-uslugi/doradztwo-podatkowe/Komentarze i opinie na forum do poradnika: “Na czym polega praca doradcy podatkowego?”

1 Komentarz lub opinia na forum
  • Gość

    a ile zarabia taki doradca?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zobacz też:

Działy

Tagi

Nowe

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności