Budowa przydomowej oczyszczanili ścieków – co trzeba wziąć pod uwagę?

Aktualne trendy na rynku nieruchomości pokazują, że na naszych oczach dokonuje się proces przeciwny do procesu urbanizacji. Coraz więcej ludzi ucieka poza miasto, buduje własne domy, a to powoduje, że stają przed problemem odprowadzania ścieków. Obecnie odchodzi się od budowy tradycyjnych, drogich w utrzymaniu, niewygodnych oraz szkodzących środowisku szamb. Najbliższą przyszłość zdominują tzw. szamba ekologiczne. Są one bardziej praktyczne i tańsze w utrzymaniu, jednak nie każda posiadłość będzie mogła je montować obok własnego domu. Warto zatem przedstawić wymagania prawne, konieczne do spełnienia, aby własna oczyszczalnia ścieków cieszyła użytkowników danego gospodarstwa zapewniając pożądany komfort. Prawne podstawy do stosowania przydomowej oczyszczalni reguluje Prawo Wodne (Dz.U. Nr 115/01 poz. 1229 ), na mocy którego:

– Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, o przepustowości do 5m3/d, nie wymaga pozwolenia na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. Oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykłego korzystania z wód nie wymagają pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

– Dla zapewnienia prawidłowego procesu oczyszczania ścieków, konieczne jest, aby warstwa gruntu przepuszczalnego, była grubsza niż 1,5 m licząc od dolnej krawędzi drenów do powierzchni zwierciadła wód gruntowych

– Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej (odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej, osadnika gnilnego), powinny być szczelne, o przekroju co najmniej 11 cm i wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed zakłóceniem ciągu, co najmniej 0,6 m powyżej krawędzi kalenicy dachu.

– Odległość studni dostarczającej wodę do picia i na potrzeby gospodarcze od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzone są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód – 30 m. Odległość osadnika gnilnego od studni dostarczającej wodę do picia i na potrzeby gospodarcze – 15 m.

– Odległość oczyszczalni ścieków od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m.

Są to wymogi, które należy spełniać myśląc o własnej oczyszczalni. Mimo większej ilości warunków do spełnienia niż w przypadku tradycyjnego szamba wydaje się, że oczyszczalnie są warte poświęcenia im kilku chwil więcej. Tym bardziej, że Unia Europejska w coraz większym stopniu kontroluje szczelność i miejsce wywozu nieczystości z tradycyjnych szamb, co niejednokrotnie kończy się wysoką karą dla właściciela posesji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Działy

Tagi

Nowe

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności