Czy i jak można odwołać przetarg?

Przetargi prywatne i publiczne to konkursy, które mają na celu wyłonienie najlepszego wykonawcy, który zrealizuje określony projekt. Czasem jednak są odwoływane bez wyłonienia wykonawcy. Czy to na pewno zgodne z prawem? Kiedy można odwołać przetarg?

Przepisy, dotyczące odwoływania przetargów różnią się w zależności od tego, czy przetarg, który chcemy odwołać, jest przetargiem prywatnym czy publicznym, innymi słowy – czy podmiot ogłaszający przetarg jest objęty ustawą o zamówieniach publicznych.

Przetargi publiczne

Ogłaszając przetarg publiczny musimy stosować się ściśle do odpowiednich ustaw. Oznacza to na przykład, że w ogłoszeniu przetargowym musi być jasno napisane, jakie są kryteria i sposób wyboru wykonawcy. Nie ma tu miejsca na żadną dowolność. A jak jest z odwoływaniem? Przepisy mówią, że przetargu publicznego nie można odwołać, można go jedynie unieważnić. Podmiot, który unieważnia przetarg, musi dopilnować, by informacja o unieważnieniu dotarła do wszystkich tych, którzy złożyli ofertę lub mogą być zainteresowani złożeniem – a więc trzeba zamieścić ogłoszenie o unieważnieniu tam, gdzie wcześniej pojawiła się informacja o rozpoczęciu przetargu.

Przetargi prywatne

W przypadku przetargów prywatnych sprawa jest znacznie mniej skomplikowana. Przede wszystkim kryteria wyboru wykonawcy nie muszą być z góry jasno określone, tak jak to jest w przetargach publicznych, więc ogłaszając taki przetarg mamy większe pole manewru i swobodę działania. Pamiętać należy jedynie o tym, że dowolność nie oznacza w tym przypadku możliwości łamania prawa lub stosownych ustaw czy też obejścia przepisów. Przetarg prywatny możemy także odwołać, a gdy zapadnie decyzja o odwołaniu, musimy po prostu powiadomić na piśmie wszystkich dotychczasowych oferentów o odwołaniu przetargu oraz umieścić stosowną informację w miejscu, w którym wcześniej ogłaszaliśmy rozpoczęcie konkursu.

Odwołanie przetargu, jak widać, nie jest sprawą łatwą, bo wymagać może mnóstwa dodatkowej pracy, ale czasem niestety okoliczności sprawiają, że przetarg nie może być kontynuowany i odwołanie go jest jedyną możliwością.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Działy

Tagi

Nowe

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności