Pompa ciepła w domu bez rachunków – jak to działa?

Celem kampanii „Dom Bez Rachunków” jest promocja budowy budynków jednorodzinnych wyposażonych w pompę ciepła, fotowoltaikę oraz rekuperację.
pompa ciepła Vaillant na zewnątrz budynku
Z poniższego artykułu dowiesz się, dlaczego połączenie tych systemów pozwoli obniżyć rachunki za energię tylko do wartości kosztów stałych.

Z tekstu dowiesz się:

  • jakie udogodnienia wyróżniają dom bez rachunków,
  • w jaki sposób pompa ciepła akumuluje energię.

Kampania „Dom Bez Rachunków” powstała przy współpracy czołowych organizacji branżowych w Polsce. Ma na celu popularyzację wiedzy na temat budownictwa plus-energetycznego. Twórcy kampanii zwracają uwagę na praktyczne aspekty dotyczące projektowania, doboru oraz montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych. Najważniejszym kryterium spełnienia warunków domu bez rachunków jest wykorzystanie współpracy pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną.

Czym charakteryzuje się „dom bez rachunków”?

Dom bez rachunków w założeniu kampanii ma być budynkiem samodzielnym energetycznie. Oznacza to, że w ciągu roku musi wygenerować więcej energii z odnawialnych źródeł, niż sam jej zużywa, przy założeniu, że dana energia jest wykorzystywana również do ogrzewania, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dzięki nadprodukcji energii elektrycznej koszt utrzymania takiego budynku sprowadza się jedynie do pokrycia opłat stałych – przesyłowych, a więc do kilkunastu złotych miesięcznie.

Najważniejsze cechy domu bez rachunków:

  • instalacja fotowoltaiczna – pozwala na produkcję własnej energii elektrycznej;
  • wykorzystanie pompy ciepła – zapewnia efektywne ogrzewanie, chłodzenie oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej;
  • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – zwiększa komfort użytkowy oraz ogranicza straty energii cieplnej;
  • prosta konstrukcja dachu – dach jednospadowy, dwuspadowy lub płaski pozwala zaoszczędzić na kosztach wykonania konstrukcji oraz umożliwia usytuowanie instalacji fotowoltaicznej;
  • wysokie standardy izolacji termicznej – duża izolacyjność cieplna budynku pozwala na obniżenie wymaganej mocy urządzenia grzewczego, a więc i mniejsze zużycie energii.

Zastosowanie powyższych standardów przy wykorzystaniu pompy ciepła Vaillant aroTHERM/flexoTHERM oraz instalacji fotowoltaicznej auroPOWER pozwoli na stworzenie komfortowego budynku z całkowicie bezobsługowym systemem grzewczo-chłodzącym oraz minimalizację rachunków za energię elektryczną.

Pompa ciepła we współpracy z instalacją fotowoltaiczną

Pompa ciepła to urządzenie zdolne do transportu energii cieplnej z bezpośredniego otoczenia budynku, np. powietrza atmosferycznego lub gruntu, i wykorzystania jej do ogrzewania domu oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Siłą napędową tego procesu jest sprężarka – serce pompy ciepła – zasilana energią elektryczną. Tym, co wyróżnia pompę ciepła na tle innych urządzeń grzewczych, jest jednak fakt, że ilość energii pobranej przez nią z otoczenia jest kilkukrotnie wyższa od zużytej energii elektrycznej potrzebnej do napędu sprężarki. Przy odwróceniu kierunku przepływu energii niektóre pompy ciepła, jak np. Vaillant aroTHERM/flexoTHERM, umożliwiają również chłodzenie budynków w okresie letnim.

Aby spełnienie kryteriów kampanii „Dom Bez Rachunków” było możliwe, energia elektryczna potrzebna do pracy pompy ciepła powinna pochodzić ze źródeł odnawialnych. Realizuje się to poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznej. Prawidłowo dobrana instalacja fotowoltaiczna powinna w ciągu roku pokryć 100% zapotrzebowania na energię elektryczną budynku. W związku z powyższym system okresowo musi produkować więcej energii, niż dany budynek zużywa jej na bieżąco. Ta energia może być akumulowana na dwa sposoby.

  • Poprzez akumulację ciepła lub chłodu w systemie grzewczym budynku

Polega to na uruchomieniu pompy ciepła w okresie nadprodukcji energii elektrycznej. Dzięki temu można na przykład zwiększyć temperaturę w zasobniku ciepłej wody użytkowej i w ten sposób „zachować” energię do późniejszego wykorzystania. Analogicznie ta energia może być wykorzystana do zasilenia bufora w instalacji centralnego ogrzewania w ciepło lub chłód, wymagane do zachowania komfortu cieplnego w budynku.

  • Poprzez stosowanie systemu opustu

Zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o odnawialnych źródłach energii możliwe jest bilansowanie energii elektrycznej pobranej z sieci z energią wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną, która nie została zużyta przez budynek. System opustu pozwala na wykorzystanie nadwyżek energii wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej. W zależności od mocy instalacji fotowoltaicznej, w ciągu roku bezpłatnie można odebrać nawet do 80% niewykorzystanej energii.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zobacz też:

Działy

Tagi

Nowe

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności