Skorzystać z pomocy psychologa czy psychiatry?

W dzisiejszym świecie coraz rzadziej mamy czas dla siebie, a już w szczególności dla innych. Pracujemy nierzadko po kilkanaście godzin, gonią nas terminy, całe nasze życie nagle okazuje się być jednym wielkim egzaminem i testem, stres towarzyszy nam na każdym kroku – w pracy, w domu, w szkole – dosłownie wszędzie. W tym ciągłym zabieganiu czujemy się zagubieni.

psycholog Niestety często obawiamy się skorzystać z pomocy specjalistów, stawiając na rozwiązania i rady, które pomogły naszym kolegom, czy koleżankom tudzież te wyczytane w kolorowej prasie, a udzielane przez w gruncie rzeczy anonimową czytelniczkę. Problemy natury psychicznej i psychologicznej są często przez nas bagatelizowane i zaniedbywane – odsuwane na dalszy plan. Niemniej jednak przychodzi wreszcie taki moment, w którym musimy podjąć istotną dla nas decyzję. Decyzję, która być może zaważy na naszym dalszym życiu. Pozostaje jednak pytanie – do kogo się udać i z czyjej pomocy skorzystać. Z usług świadczonych przez psychiatrę, czy może psychologa? Pora więc na krótką charakterystykę tego, czym zajmuje się każdy z nich.

Psycholog – przede wszystkim nie jest lekarzem i nie może wystawiać recept. Posiada za to właściwe kwalifikacje, potwierdzone dokumentami, które uprawniają go do udzielania świadczeń psychologicznych, a w szczególności – diagnozy psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, a także psychoterapii po ukończeniu odpowiednich studiów podyplomowych, a także udzielaniu psychologicznej pomocy. Psychologiem zostaje osoba, która ukończyła jednolite magisterskie studia na tymże kierunku. Każda z nich może także odbyć czteroletnie szkolenie i uzyskać tytuł psychoterapeuty. Dla psychologa liczyć się powinno przede wszystkim to, co wpisane jest w jego kodeks etyczno-zawodowy, a więc dobro drugiego człowieka, niesienie pomocy ludziom i ulepszanie kontaktów międzyludzkich. Psycholodzy działają też w różnych dziadzinach życia publicznego – w wymiarze sprawiedliwości, medycynie, oświacie, sporcie czy reklamie.

Psychiatra jest lekarzem zajmującym się badaniem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Bada sposoby ich powstawania i zapobiegania. Psychiatria jest nauką, psychologia zaś dyscypliną filozoficzną i nauką społeczną. Psychiatra działa w zakresie psychologii, medycyny, biologii, farmakologii, może wydawać porady medyczne, przepisywać leki, przeprowadzać badania. Psychiatrzy badają oznaki i symptomy pacjenta i porównują je z danymi diagnostycznymi. Psychiatria jest ponadto podstawową specjalnością medyczną i wymaga odbycia pięcioletnich studiów.

Do kogo więc się udać – do psychiatry czy może psychologa? Skorzystać z usług prywatnych, czy może tych ogólnodostępnych? Ta decyzja należy do Was. Jedno jest pewne – różnica między oba zawodami jest znacząca i już najwyższy czas, by obszary działania psychologów i psychiatrów trafiły do świadomości Polaków.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Działy

Tagi

Nowe

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności