Co powinien uwzględniać raport OOŚ (Ocena Odziaływania na Środowisko)

OOŚ to tak zwana Ocena Oddziaływania na Środowisko, której sporządzenie jest wymagane przepisami w przypadku wielu form przedsięwzięć i inwestycji. Raport o oddziaływaniu danej inwestycji lub przedsięwzięcia na środowisko wykonywany jest w celu dostarczenia organowi wydającemu decyzję wszelkich istotnych w tym aspekcie informacji, na podstawie których może on podjąć decyzję zgodnie z przepisami o ochronie środowiska, a także wprowadzić dodatkowe wymagania. Organ analizuje, czy poziom oddziaływania środowiskowego jest akceptowalny i tym samym wydaje zgodę na realizację inwestycji.

etykieta ekologii

Taki raport Oceny Oddziaływania na Środowisko powinien zawierać:

 • szczegółową charakterystykę przedsięwzięcia;
 • opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia;
 • opis poszczególnych elementów środowiska, które mogą być objęte potencjalnym negatywnym oddziaływaniem (inwentaryzacja przyrodnicza);
 • opis oddziaływań środowiskowych;
 • opis działań zapobiegających i ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko;
 • opis działań kompensujących negatywne oddziaływania;
 • propozycję monitoringu oddziaływania na środowisko oraz zastosowania działań zapobiegających, ograniczających i kompensujących;
 • analizę możliwych konfliktów społecznych;
 • przedstawienie informacji w postaci graficznej (mapa);
 • streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Autorom raportów powinno zależeć na wysokiej jakości merytorycznej opracowań. W przypadku wystąpienia negatywnych oddziaływań na przyrodę, które nie były uwzględnione w raporcie, autorzy opracowania mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewłaściwego wykonania swojej pracy.pracownia przyrodnicza

Wykonujemy inwentaryzacje przyrodnicze, ekspertyzy dendrologiczne, pomiary drzew i drzewostanów, aneksy do raportów o oddziaływaniu na środowisko oraz opracowania ekofizjograficzne.

Komentarze i opinie na forum do poradnika: “Co powinien uwzględniać raport OOŚ (Ocena Odziaływania na Środowisko)”

2 Komentarzy i opinii na forum
 • Aves Nature

  Bardzo rzeczowy artykuł, jeśli potrzebujesz jakiś dodatkowych informacji bądź właśnie wspomnianego raportu OOŚ to sporządzamy kompleksowe dokumentacje środowiskowe dla przedsięwzięć, które oddziałują znacząco lub mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Opracowujemy również karty informacyjne przedsięwzięcia (KIP).

 • Aves Nature

  Wyczerpujący artykuł. Dużo konkretnych i czytelnych informacji, które na pewno pomogą zainteresowanym. Jak najbardziej świadczymy takowe usługi a cena
  sporządzenia raportu środowiskowego charakteryzuje się dużą rozpiętością. Kwoty dla niewielkich inwestycji oscylują w granicach dwóch tysięcy złotych. Dla dużych inwestycji, jak np. budowa dróg czy gazociągów, kwoty są wielokrotnie wyższe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Działy

Tagi

Nowe

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności