Rodzaje kredytów dla firm – jaki kredyt wybrać na rozwój działalności

Na rynku finansowym mamy obecnie spory wybór. Powstanie firmy, bieżąca działalność, inwestycje, przyszłe dotacje – wszystkie te pozycje można sfinalizować kredytem.

Dobrze wykorzystany kredyt może dać duży impuls dla firmy i pomóc osiągać w przyszłości duże zyski. Rodzajów i form kredytowania jest sporo, dlatego warto zastanowić się nad odpowiednim wyborem.

Kredyt na inwestycje

Ta forma kredytu jest przeznaczana na ściśle określone cele inwestycyjne. Ten instrument finansowy pojawił się związku z podejmowaniem decyzji o bardzo kosztownych inwestycjach. Problem polegał na tym, że nie miały one szans na realizację poprzez jedną firmę, nawet gdy w grę wchodziła zwykła pomoc banku.

Jego cechą charakterystyczną jest długi okres zwrotu nakładów inwestycyjnych, który może wynieść nawet 20 lat. Do tego dochodzi wysoki stopień niepewności co do zmian w otoczeniu i co do przyszłych warunków funkcjonowania stworzonych obiektów, co wiąże się z dużym ryzykiem.

Kredyt obrotowy

Jest generalnie przeznaczany na bieżące finansowanie potrzeb przedsiębiorstw i przez banki udzielany jest zwykle na rachunek bieżący. Firmy biorą go na pokrycie swoich potrzeb w przypadku, gdy nie są w stanie zrównoważyć w czasie swoich wpływów i wydatków. Jednak dla banków są to kredyty o podwyższonym ryzyku, dlatego też udzielają je jedynie znanym sobie przedsiębiorstwom, korzystając przy tym z dodatkowego zabezpieczenia. Takie kredyty udzielane są także na potrzeby celowe, jak np. kredyty sezonowe, czy eksportowe.

Kredyt hipoteczny

To kredyt, którego zabezpieczeniem jest hipoteka. Jest on udzielany na średni i długi termin. W przypadku problemów ze spłatą takiego kredytu, bank zaspokaja swoje roszczenia z nieruchomości, która została zabezpieczona na poczet zobowiązania. Zapewnia im pierwszeństwo przed wierzycielami kolejnych nieruchomości.

Kredyt w rachunku bieżącym

Może mieć charakter kredytu płatniczego (kasowego), bądź kredytu otwartego. Umożliwia on kredytobiorcy zadłużenie się w rachunku bieżącym do wysokości przyznanego kredytu. Daje to przedsiębiorcy możliwość wystawiania bieżących zleceń płatniczych, nawet gdy nie posiada wystarczającej kwoty na koncie. Ten kredyt jest przeznaczany z reguły długoletnim i wiarygodnym klientom ze względu na duże ryzyko ponoszone przez bank.

Kredyt pomostowy

Jest specyficznym instrumentem finansowym, ściśle powiązanym z unijnymi dotacjami. Dotacje unijne, choć pozwalają przedsiębiorcom na rozwój firmy, są przyznawane w formie refundacji. Firma, która składa podanie o dotacje, często nie ma środków na rozpoczęcie inwestycji. Taki kredyt pozwala na zniesienie przejściowych braków finansowych w oczekiwaniu na pieniądze z Unii Europejskiej.

Kredyt technologiczny

Banki udzielają go na rozwój technologii produkcji. Pieniądze te są przeznaczane na wdrożenie nowych technologii, które usprawniają produkcję, bądź przyczyniają się do powstania nowego produktu.

Kredyt dla nowej firmy

Co jeśli dopiero zaczynamy działalność gospodarczą? Kredyt dla nowej firmy, to duże ryzyko dla banku. Pomimo tego istnieją banki, które oferują kredyt dla nowo powstałych przedsiębiorstw. Niektóre z nich dodają czasem próg, który pozwala ubiegać się o kredyt tylko firmom z przynajmniej 6 miesięcznym stażem. Cenną informacją, mogącą przechylić szalę na korzyść kredytobiorcy, będzie z pewnością dobry biznesplan oraz wypracowane pierwsze zyski.

Jak otrzymać kredyt na wymarzony cel

Wspomniane kredyty różnią się swoim przeznaczeniem, a w związku z tym – także warunkami jakie przedsiębiorca musi spełnić. Tym niemniej podstawą jest dobra historia kredytowa, brak aktualnych zobowiązań, zabezpieczenie (np. hipoteka), solidność i stabilność firmy. W przypadku kredytów inwestycyjnych, czy technologicznych przyda się dobre uzasadnienie oraz wskazanie na potrzebę i przyszłe zyski danego przedsięwzięcia.

Przypisy i dodatkowe informacje:

*http://www.kasystefczyka.pl/poradniki/pozyczki/czy-mozna-dostac-kredyt-na-start-firmy.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zobacz też:

Działy

Tagi

Nowe

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności