Unieważnienie małżeństwa – Jak wziąć rozwód kościelny – jaka jest procedura, zasady i reguły?

Każdy proces powiązany i unormowany prawnie posiada określone i dosyć ścisłe procedury. Podobnie jest w przypadku unieważnienia małżeństwa. Należy na wstępie wspomnieć i nadmienić, iż w społeczeństwie funkcjonuje termin rozwód kościelny – jest to jednak termin nieprawidłowy. Nie ma czegoś takiego jak rozwód kościelny. Możemy jedynie mówić o unieważnieniu małżeństwa.

Mimo to na potrzeby czytelników i lepszego odbioru pozwolę sobie czasem  w poradniku użyć tego sformułowania, ale tylko jako frazeologizmu i mowy zwyczajowej – potocznej, a nie fachowej. Istnieje zatem kilka zasad i prawideł towarzyszących procesowi unieważnienia ślubu kościelnego:

rozwód kościelny

Unieważnienie ślubu kościelnego – jak unieważnić małżeństwo

  • Aby rozpocząć procedurę stwierdzenia nieważności małżeństwa najpierw kierujemy skargę do sądu biskupiego, pod który podlega nasza parafia, lub też kościół, w którym zawarte zostało małżeństwo. Jest to swego rodzaju odpowiednik pozwu z prawa cywilnego.
  • Co należy opisać w takiej skardze? W skardze opisujemy dokładnie cały przebieg naszego małżeństwa, tak aby sąd miał pełen obraz sytuacji. Opis tyczy się związku małżeńskiego od samego ślubu począwszy, aż do przyczyn i przesłanek ku unieważnieniu ślubu kościelnego.
  • Kolejny etap przygotowania się do sprawy rozwodu kościelnego to określenie dowodów, a także wskazanie świadków, którzy poświadczą o przesłankach i przedstawią je z punktu widzenia osoby trzeciej.

unieważnienie małżeństwa

Reszta należy już do sądu. Sąd Biskupi ma za zadanie rozpatrzenie naszej skargi. Jak wygląda proces?

  • Najpierw sąd określa tytuł z jakiego będzie toczyło się postępowanie w naszej sprawie.
  • Następnie, po wysłuchaniu drugiej ze stron, określa formułę wątpliwości.
  • W końcu rozpoczyna się całe i właściwe postępowanie dowodowe. Dodatkowo w grę wchodzi też zdanie biegłych. Tutaj, czyli w trakcie procesu odgrywają Oni dużą role.
  • Po całym procesie następuje etap publikowania akt. Wtedy możemy zapoznać się z aktami postępowania, a raczej sprawy. Potem głosy zabierają kolejno obrońcy nieważności oraz ważności małżeństwa.
  • Na sam koniec następuje ogłoszenie wyroku. Tutaj bardzo istotna sprawa – jest to wyrok pierwszej instancji. Aby strony mogły zawrzeć ponownie małżeństwo kościelne wyrok musi być potwierdzony w dwóch instancjach, inaczej w dwóch wyrokach, albo w innym dekrecie.

Unieważnienie małżeństwa jest procesem bardzo skomplikowanym i szczególnym. Warto dlatego skorzystać z pomocy profesjonalisty. Takim źródłem rady może być kancelaria kanoniczna, albo też poradnia kanoniczna. Adwokat działający w prawie kanonicznym z pewnością posłuży swoim doświadczeniem  i dzięki temu możemy uniknąć wielu błędów i straty czasu.

Źródła Informacji:

[1] Opracowanie własne na podstawie konsultacji z prawnikiem kanonistą – rozwód kościelny w prawie kanonicznym – Poradnia Salomon
[2] Grafiki – opracowanie własneDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Działy

Tagi

Nowe

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności