Czy warto montować wentylację z odzyskiem ciełpła

Wentylacja z odzyskiem ciepła – czy to rozwiązanie idealne do wentylacji w domu?

Nasz dom – zgodnie z ostatnimi trendami zaczyna przypominać szczelny termos. Do ocieplenia używamy coraz grubszej warstwy styropianu, czy wełny, a okna mają coraz lepsze współczynniki. Wydaje się ze powinien to być ideał, ale brak skutecznej, działającej wentylacji w naszym budynku może sprawić, że będzie on być może. Może pojawić się wilgoć, a za nią pleśń i grzyb.

ogrzewanie i wentylacjaDzisiejszy,  nowocześnie zaprojektowany dom energooszczędny dzięki zastosowanym materiałom i technologiom traci energię zupełnie inaczej niż domy budowane jeszcze zaledwie kilka czy kilkanaście lat temu. Do niedawna sądzono, że straty energetyczne w wyniku wentylacji to zaledwie 20-30% całkowitych strat ciepła budynku. Pozostała część energii wypromieniowywana była przez dach, ściany, okna czy podłogi. Dzięki nowoczesnej izolacji dom energooszczędny przez okna, dach czy ściany może tracić zaledwie kilkanaście procent ciepła. Pozostałe straty energetyczne, sięgające w przypadku niektórych domów nawet 80% całkowitych strat ciepła to skutek pracy wentylacji.

Można uznać iż nowoczesny wyposażony w tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej to dobrze zaizolowany budynek, w którym celowo pozostawiono otwarte drzwi i okna. Łączna powierzchnia kominów wentylacji grawitacyjnych to często powierzchnia nawet 1m2. Tak więc mimo doskonałej izolacji taki dom w praktyce przestaje być naprawdę energooszczędny.

Wentylacja w domuWentylacja w domu powinna nie tylko zapewniać mieszkańcom odpowiednią ilość świeżego powietrza i usuwać na zewnątrz zapachy, nadmiar wilgoci i dwutlenku węgla, dobrze zaprojektowana wentylacja powinna również umożliwiać odzyskanie ciepła z powietrza wywiewanego. Ciepło te jest tracone bezpowrotnie w przypadku tradycyjnych grawitacyjnych systemów wentylacyjnych.

Doskonałym rozwiązaniem wentylacyjnym dla domu energooszczędnego jest system wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła z rekuperatorem. System taki powinien być oparty na dobrej klasy urządzeniach z odzysk ciepła z powietrza wywiewanego. Za dobry rezultat należy uznać odzysk na poziomie 75-95%. Oznacza to, że straty energetyczne wentylacji ograniczone są do absolutnego minimum.

rury wentylacyjne Dobry system wentylacji nawiewno – wywiewnej zapewnia stałe dostarczanie do budynku świeżego powietrza, oraz usuwanie z niego takiej ilości powietrza zużytego, to gwarantuje skuteczność wentylacji oraz wysoki komfort klimatyczny w pomieszczeniach.

Takie systemy wentylacji działają w oparciu o centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła, zwaną potocznie rekuperatorem. Jako rekuperator rozumiemy wymiennik ciepła umieszczony wewnątrz centrali wentylacyjnej. Rekuperator może działać w dwie strony – zimą zapewnia odzysk ciepła z powietrza usuwanego, latem następuje tzw. „odzysk chłodu”, zmniejszając zyski ciepłą w pomieszczeniu.

Zalety wentylacji z odzyskiem ciepła:
– skuteczna praca systemu wentylacyjnego niezależna od warunków zewnętrznych czy nieszczelności budynku,
– możliwość działania tego typu system wentylacyjny nawet w budynkach całkowicie szczelnych, zapewnia to stałą wymianę powietrza nawet w najszczelniejszych „termosach”
– możliwość odzyskanie nawet 95% ciepła uciekającego przez kominy
– obniżenie kosztów ogrzewania nawet o ponad 60% w porównaniu z wentylacją grawitacyjną.
– można zrezygnować z wielu elementów wyposażenia domu, niezbędnych przy wentylacji grawitacyjnej
takich jak: otwieranych okien, wszystkich kominów wentylacyjnych,
nawiewników w oknach lub ścianach.

Kiedy możemy stosować odzysk ciepła?

Ostatnio modne stało się stosowanie centralek z odzyskiem ciepła w różnych pomieszczeniach, Odzysk ciepła jest możliwy zarówno w instancjach klimatyzacji jak i wentylacji po spełnieniu kilku warunków.

Na podstawie Rozporządzenia …]:
§ 151. 1. W instalacjach wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji o wydajności co najmniej 10.000 m³/h należy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego.

2. Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny mieć zabezpieczenia ograniczające przenikanie między wymieniającymi ciepło strumieniami powietrza do:

1) 0,25% objętości strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia – w przypadku wymiennika płytowego oraz wymiennika z rurek cieplnych.

2) 5% objętości strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia – w przypadku wymiennika obrotowego, w odniesieniu do różnicy ciśnienia 400 Pa.

3. Recyrkulację powietrza można stosować wówczas, gdy przeznaczenie wentylowanych pomieszczeń nie wiąże się z występowaniem bakterii chorobotwórczych, z emisją substancji szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych zapachów, przy zachowaniu wymagań § 149 ust. 1 oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej. (patrz w tekście poniżej)

4. W budynku opieki zdrowotnej recyrkulacja powietrza może być stosowana tylko za zgodą i na warunkach określonych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

§ 38. 1. Przy stosowaniu w pomieszczeniach pracy wentylacji mechanicznej z recyrkulacją powietrza, ilość powietrza świeżego nie powinna być mniejsza niż 10 % ogólnej ilości wymienianego powietrza.

2. W powietrzu wprowadzanym do pomieszczeń pracy przy stosowaniu recyrkulacji, zanieczyszczenie czynnikami szkodliwymi dla zdrowia nie powinno przekraczać poziomu, przy którym suma stosunków stężeń poszczególnych substancji do odpowiadających im wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń przekracza 0,3.

3. Recyrkulacja powietrza nie powinna być stosowana w pomieszczeniach pracy, w których występuje narażenie na mikroorganizmy chorobotwórcze lub znajdują się substancje trujące, cuchnące albo możliwe jest nagłe zwiększenie stężenia substancji, a także w przestrzeniach zagrożonych wybuchem .
Spełnienie tych wytycznych pozwoli na cieszenie się waszą instalacja wentylacji i klimatyzacji bez zbędnych kosztów.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Działy

Tagi

Nowe

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności