Wykonanie certyfikatu (świadectwa) energetycznego

W tym poradniku postaram się przedstawić wam kilka istotny spraw związanych z wykonaniem świadectwa / certyfikatu energetycznego.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane, budynki oddawane do użytkowania oraz budynki i lokale sprzedawane lub wynajmowane muszą posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej:

  1. świadectwo charakterystyki energetycznej budynku należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie;
  2. świadectwo charakterystyki energetycznej należy przekazać nabywcy w przypadku przeniesienia własności budynku lub lokalu oraz zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  3. świadectwo charakterystyki energetycznej należy udostępnić najemcy budynku lub lokalu.

W przypadku budynków nowych, zapisy ustawy Prawo budowlane są konsekwentnie egzekwowane przez nadzór budowlany. W przypadkach opisach w pkt. 2 i 3 istnieje niezrozumiałe przyzwolenie na nieprzestrzeganie prawa – brak świadectwa nie uniemożliwia dokonania transakcji i nie stanowi formalnej przeszkody w jej zawarciu.

Dlaczego w takim razie jak najszybsze wykonanie świadectw energetycznych wszystkich obiektów podlegających obowiązkowi certyfikacji energetycznej leży w najlepiej rozumianym interesie właścicieli i zarządców budynków?

Nowelizacja Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (tzw. recast EPBD), zobowiązuje wszystkie kraje UE do wprowadzenia, najpóźniej od wiosny 2012 roku, systemu kar za brak świadectwa energetycznego.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej Dyrektywy EPBD kary za brak świadectwa muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. W przypadku zarządców i właścicieli wielu budynków rozsądnym wydaje się wcześniejsze przygotowanie do tej zmiany. Już wkrótce można spodziewać się znacznego wzrostu zainteresowania świadectwami, a co za tym idzie wzrostu ich ceny.

Niezwykle istotne jest zlecenie wykonania świadectwa energetycznego firmie dysponującej ekspertami z odpowiednim doświadczeniem. Wadliwie sporządzone świadectwo może spowodować szkody zarówno u sprzedającego nieruchomość, gdy ten za nisko ją wyceni, jak i kupującego, gdy ten liczy na niższe koszty eksploatacji.

Opinia prawników jest jednoznaczna: obowiązkowe ubezpieczenie OC osób sporządzających świadectwa energetyczne, nie stanowi dostatecznej gwarancji uniknięcia kłopotów wynikających z uzyskania błędnego świadectwa, gdyż
w praktyce trudno będzie ocenić szkodę spowodowaną opracowaniem świadectwa niezgodnie z zasadami sztuki.

Prawdziwą gwarancją uzyskania rzetelnego świadectwa energetycznego jest powierzenie zadania profesjonalnej firmie, która wykonała już wiele certyfikatów oraz posiada odpowiednie referencje.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Działy

Tagi

Nowe

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności