Wykonanie certyfikatu (świadectwa) energetycznego

W tym poradniku postaram się przedstawić wam kilka istotny spraw związanych z wykonaniem świadectwa / certyfikatu energetycznego.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane, budynki oddawane do użytkowania oraz budynki i lokale sprzedawane lub wynajmowane muszą posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej:

  1. świadectwo charakterystyki energetycznej budynku należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie;
  2. świadectwo charakterystyki energetycznej należy przekazać nabywcy w przypadku przeniesienia własności budynku lub lokalu oraz zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  3. świadectwo charakterystyki energetycznej należy udostępnić najemcy budynku lub lokalu.

W przypadku budynków nowych, zapisy ustawy Prawo budowlane są konsekwentnie egzekwowane przez nadzór budowlany. W przypadkach opisach w pkt. 2 i 3 istnieje niezrozumiałe przyzwolenie na nieprzestrzeganie prawa – brak świadectwa nie uniemożliwia dokonania transakcji i nie stanowi formalnej przeszkody w jej zawarciu.

Dlaczego w takim razie jak najszybsze wykonanie świadectw energetycznych wszystkich obiektów podlegających obowiązkowi certyfikacji energetycznej leży w najlepiej rozumianym interesie właścicieli i zarządców budynków?

Nowelizacja Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (tzw. recast EPBD), zobowiązuje wszystkie kraje UE do wprowadzenia, najpóźniej od wiosny 2012 roku, systemu kar za brak świadectwa energetycznego.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej Dyrektywy EPBD kary za brak świadectwa muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. W przypadku zarządców i właścicieli wielu budynków rozsądnym wydaje się wcześniejsze przygotowanie do tej zmiany. Już wkrótce można spodziewać się znacznego wzrostu zainteresowania świadectwami, a co za tym idzie wzrostu ich ceny.

Niezwykle istotne jest zlecenie wykonania świadectwa energetycznego firmie dysponującej ekspertami z odpowiednim doświadczeniem. Wadliwie sporządzone świadectwo może spowodować szkody zarówno u sprzedającego nieruchomość, gdy ten za nisko ją wyceni, jak i kupującego, gdy ten liczy na niższe koszty eksploatacji.

Opinia prawników jest jednoznaczna: obowiązkowe ubezpieczenie OC osób sporządzających świadectwa energetyczne, nie stanowi dostatecznej gwarancji uniknięcia kłopotów wynikających z uzyskania błędnego świadectwa, gdyż
w praktyce trudno będzie ocenić szkodę spowodowaną opracowaniem świadectwa niezgodnie z zasadami sztuki.

Prawdziwą gwarancją uzyskania rzetelnego świadectwa energetycznego jest powierzenie zadania profesjonalnej firmie, która wykonała już wiele certyfikatów oraz posiada odpowiednie referencje.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zobacz też:

Działy

Tagi

Nowe

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności