Zarządzanie projektami – jak tworzyć zakresy obowiązków

Żeby dobrze opanować zarządzanie projektami, trzeba spędzić przy pracy nad nimi kilka lat. I nawet wówczas trudno będzie objąć wszystkie metody opracowane na przestrzeni dekad. Oto krótki poradnik jak tworzyć zakresy obowiązków uczestników projektu w systemie Prince2.

zarządzanie projektami Gdyby zarządzanie projektami było rzeczą prostą, ich szefowie nie mogliby liczyć na tak duże wynagrodzenia. Dlatego też pierwszym krokiem, który powinni podjąć wszyscy, którzy zabierają się za tworzenie zespołu biorącego udział w projekcie, powinno być określenie obowiązków tych osób. Zarządzanie projektami to przecież proces, w ramach którego członkowie zespołu wykonują określone czynności prowadzące do zaplanowanych rezultatów. Dobrze więc wiedzieć, co mają robić.

Ciałem zarządzającym projektem jest komitet sterujący. Do jego obowiązków należy zaliczyć przede wszystkim przydział środków umożliwiających realizację projektu, ale też podejmowanie strategicznych decyzji. Członkowie komitetu są też odpowiedzialni za reprezentację przed zarządem. Innymi słowy, to na nich spoczywa odpowiedzialność za przedstawienie potencjalnych sukcesów czy porażek.

Zarządzanie projektami ma na celu przede wszystkim realizację zadań, które służyć mają określonym celom. Dlatego właśnie ważne jest określenie zakresu obowiązków głównego użytkownika produktu, który jest wynikiem pracy zespołu. Taka osoba powinna reprezentować interesy tych, którzy gotowy produkt będą używać. W tym celu może i powinien zatrudniać i zwalniać pracowników, nadawać priorytety czy odpowiadać za to, żeby gotowy produkt spełniał określone wcześniej wymagania.

Kolejnym krokiem powinno być wyznaczenie zadań przewodniczącego komitetu sterującego. To już nie przelewki. Taka osoba jest łącznikiem między dostawcą produktu (czyli zespołem), a jego odbiorcą (czyli klientem). Z tego względu do jej zadań należy między innymi rozwiązywanie konfliktów czy przewodniczenie posiedzeniom komitetu sterującego. Co ważne, osoba na tym stanowisku powinna być głównym czynnikiem napędzającym projekt, czyli wprawiać w ruch poszczególne mechanizmy pracy.

Kontroler W tym momencie przychodzi czas na osobę, która będzie na bieżąco zajmować się realizowaniem wyznaczonych celów. To kierownik projektu, znany także pod angielską nazwą project managera. Taka osoba jest odpowiedzialna za codzienną pracę zespołu – planowanie, zarządzanie oraz wyznaczanie szczegółowych zadań. W związku z tym w zakres jej obowiązków powinna wchodzić zarówno odpowiedzialność za dostarczenie produktów jak i opracowanie wszystkich planów. Dodatkowymi zadaniami kierownika projektu powinny być: prowadzenie wszelkiej dokumentacji oraz analiza skutków prowadzonych działań. Kierownik projektu z jednej strony rozlicza pracowników z wykonania zadań, z drugiej odpowiada za sukcesy lub porażki projektu.

Przygotowując zakresy obowiązków poszczególnych pracowników warto także pamiętać o tym, że różne komórki wchodzące w skład projektu powinny działać pod zarządem specjalistycznych kierowników. Dobrze jest też zadbać o określenie konkretnych zadań wykonywanych przez osoby będące członkami zespołu.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zobacz też:

Działy

Tagi

Nowe

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności