Jak zostać prawnikiem i uzyskać pozwolnie na świadczenie pełnych czynności prawnych

W naszym kraju mianem prawnika tytułuje się osobę, która z ukończyła studia z wybranego zakresu prawa. Jednak nie znaczy to, że osoba ta ma pełne prawo do świadczenia czynności przysługujących zawodom prawniczym. Tego typu czynności jest bowiem jest kilka kategorii, a do uzyskania możliwości wykonywania każdej z nich konieczne jest ukończenie odpowiedniego szkolenia, bądź też aplikacji.

Aplikacja jest to pewnego rodzaju praktyka przygotowawcza absolwenta studiów prawniczych do podjęcia wybranego zawodu prawniczego. Miejsce i czas odbywania takiej aplikacji (zajęcia merytoryczne, praktyki w kancelarii, sądzie bądź prokuraturze) są określone według konkretnych przepisów i kończą się egzaminem państwowym.

W naszym kraju obowiązuje zasada, że dany aplikant do zawodów prawniczych musi być nieskazitelnego charakteru i korzystać z pełni praw publicznych. Wynika to ze tego, iż radcy prawni, kuratorzy, adwokaci itd. są to zawody zaufania publicznego, a więc wymagania artykułowane zawodowym prawnikom w znacznej mierze dotyczą aplikantów, którzy po wpisaniu na „listę aplikantów” oficjalnie należą do palestry.

Na przestrzeni ostatnich lat zauważalne jest zjawisko, w którym coraz więcej osób kończy studia prawnicze, jednak nie przekłada się to na liczbę osób dostających się na aplikację. Wynika to po pierwsze z tego, że nie wszyscy takie kroki podejmują, a po drugie, test uprawniający do bycia aplikantem – pomimo możliwości wyboru różnych specjalizacji – jest sprawdzianem wszechstronnym, czyli obejmującym zakres różnych zakresów prawa, z czego bardzo dobrym opanowaniem wielu sobie nie radzi.

Według przepisów prawa polskiego można podjąć aplikację z zakresu sześciu podstawowych aplikacji: prokuratorskiej, komorniczej, sędziowskiej, radcowskiej, adwokackiej i notarialnej. Różnią się one od siebie nie tylko sposobem ich odbywania się, lecz także czasem trwania. Tak więc najdłużej trwa aplikacja sądowa (4,5 roku), radcowska i adwokacka po 3, prokuratorska i notarialna 2,5. natomiast komornicza 2. Wszystkie one są odpłatne, co znaczy, że absolwenci prawa, żeby podjąć szkolenie są zobligowani systematycznie opłacać składki, które zależnie od wybranej specjalności maja różnej wysokości stawki.

W ostatnich latach w Polsce można dostrzec trend, że pośród najchętniej wybieranych aplikacji na czele lokują się adwokacka i radcowska. Z kolei, jeśli chodzi o stopień trudności poszczególnych egzaminów, to eksperci z tej dziedziny chórem twierdzą, że za najłatwiejszy uznaje się egzamin na komornika, czego dowodzą prowadzone dane statystyczne.

Źródła i przydatne informacje oraz przykłady

[1] Przykład kancelarii prawnej specjalizującej się w odszkodowaniach.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zobacz też:

Działy

Tagi

Nowe

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności